Χαλκοσωλήνες - Χάλκινα και ορειχάλκινα εξαρτήματα

espa

ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΕΣ – ΧΑΛΚΙΝΑ ΚΑΙ ΟΡΕΙΧΑΛΚΙΝΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Η κλιματιστική εδώ και πολλές δεκαετίες προμηθεύεται και διανέμει χαλκοσωλήνα αποκλειστικά από την εταιρεία ΧΑΛΚΟΡ, η οποία έχει εμπειρία και τεχνογνωσία για περισσότερα από 75 χρόνια. Διαθέτουμε χαλκοσωλήνα σε κουλούρα, μονωμένη καθώς και ευθύγραμμη σωλήνα τόσο για την επαγγελματική ψύξη όσο και για τον κλιματισμό.
Επιπρόσθετα εισάγουμε από το εργοστάσιο της CASTEL όλα τα ορειχάλκινα εξαρτήματα όπως για παράδειγμα τα ρακόρ, τα αντικραδασμικά και τα βαλβιδάκια πληρώσεως.